Rất nhiều trader tốn thời gian và không phát triển được ...